AC Planinetz
Снимки от прояви, изкачвания и експедиции на АК "Планинец"