AC Planinetz
28 февруари 2009 г. Към статия за състезанието Снимки Н. Петков, Е. Павлова, Н. Ненов