AC Planinetz
Свръзка: Николай Петков, Елица Павлова, Слави Асенов