AC Planinetz
Снимки: Мила Печенякова, Катя Иванова и Кристина Георгиева