AC Planinetz
Районът около Шамони...........(следващата част от пътуването).