AC Planinetz

Новини

Общо събрание

УС на АК "Планинец" свиква Общо събрание на 14 април 2006 г.


Тренировка и практически занимания в зала

Практическите занимания в зала на изкуствена катерачна стена за курса и клуба са уточнени: всеки четвъртък от 7 до 8:30 ч в купола на Софийския университет. Тази събота - Комини!


Тематичен план на курса за начално обучение

Курсът е за начално обучение и се състои от теоретични и практически занимания. Теоретичните са в обем около 20 часа, а практическите занимания се провеждат целодневно на популярни катерачни обекти, подходящи за начално обучение, такива като Мальовица, Комините на Витоша, Лакатник в Искърското дефиле, Боженица, Белидие хан и Враца, които са близо до София, както и на изкуствена стена в София.


История на алпийски клуб „Планинец”

Накратко за богатата история на алпийски клуб „Планинец”, която започва в средата на 20-ти век.
Нашият клуб има изключително богата история и с неговото име, и разбира се с имената на неговите членове, са свързани голямата част от най-престижните постижения на алпинизма и катеренето в България.


Устав на Алпийски клуб Планинец

Този устав е приет при пререгистрацията на алпийския клуб като сдружение с нестопанска цел в обществена полза по ЗЮЛНЦ на 19 февруари 2003 г.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »