AC Planinetz

Новини

История на алпийски клуб „Планинец”

Накратко за богатата история на алпийски клуб „Планинец”, която започва в средата на 20-ти век.
Нашият клуб има изключително богата история и с неговото име, и разбира се с имената на неговите членове, са свързани голямата част от най-престижните постижения на алпинизма и катеренето в България.


Устав на Алпийски клуб Планинец

Този устав е приет при пререгистрацията на алпийския клуб като сдружение с нестопанска цел в обществена полза по ЗЮЛНЦ на 19 февруари 2003 г.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »