AC Planinetz

Новини

Клубна алпиниада на Мальовица 2008

От 12-ти до 14-ти септември 2008 г. на хижа Мальовица ще се проведе традиционната клубната алпиниада на АК “Планинец”. Елате да се покатерим заедно!


Посещение на Баксанската долина - Приелбрусието, Адыл-су и ледник Шхелда в Кавказ

От18 юли до 01 Август 2008 г. в състава на организирана от търновските алпинисти експедиция до вр. Елбрус, успяхме да посетим Кавказ, където да направим няколко изкачвания в района на Приелбрусието, долината Адыл-Су и да посетим ледник Шхелда. Представям отчет на експедицията със снимки и полезна информация.


Интензивен курс за начално обучение по катерене и алпинизъм - 28 юни 2008 г.

Интензивен курс за начално обучение по катерене и алпинизъм на хижа Мальовица тази година ще се проведе от 28 юни до 5 юли 2008 г. За курса не се изисква предварителна подготовка. Подходящ е за ученици от средния курс, студенти, работещи и други, няма възрастово ограничение (14+ години).


Експедиция в Кавказ - Грузия 2007

От 27 юли до 13 август 2007 г. група млади алпинисти от клуба направиха успешни изкачвания на няколко върха в Кавказ, района на Безингийската стена и един от петхилядниците в тази планина - Казбек, 5047 м, по маршрута „Диретисимата” от югоизток. Това е кратък отчет на експедицията със снимки.


Отчет за дейността на АК „ПЛАНИНЕЦ” през 2007 г.

Настоящият отчет обхваща катерачните и алпийски дейности на клуба за периода януари – декември 2007 г.

Управителния съвет счита, че 2008 г. е една успешна година за клуба, в която той укрепна като състав, поставени и изпълнени цели и с подобрен имидж в алпийската общност в България.


Отчет за дейността на АК „ПЛАНИНЕЦ” през 2008 г.

Настоящият отчет обхваща катерачните и алпийски дейности на клуба за периода януари – декември 2008 г.

Управителния съвет счита, че 2008 г. е една успешна година за клуба, в която той укрепна като състав, поставени и изпълнени цели и с подобрен имидж в алпийската общност в България.


Еко семинар „Да запазим Рила планина чиста”

На 08-09 февруари 2008 г. на х. Мальовица се проведе първият еко семинар, по проекта „Чиста Рила”, на тема „Да запазим Рила планина чиста”. В него взеха участие 26 ученици от 4 училища в София.

Партньори по проекта „Чиста Рила” са АК „Планинец”, фондация „Образование и развитие”, хижа Мальовица, БТС, парк „Рила”, медийни партньори.


Коледен купон на АК "Планинец"

Здравейте на всички! Тази сряда (19.12.2007) от 20:00 часа ще се съберем в джаз-клуб “Сачмо” (София, бул. “Александър Стамболийски” 34) за весел пред коледен купон.


Почистване в района на БАК и Страшното езеро

На 18-ти и 19-ти август 2007 г. членове на АК "Планинец" проведоха първата екологична акция - част от стартиралия проект "Чиста Рила".

Обект на почистването бяха пътеките до и районите в и около заслоните БАК (или по-точно "Орловец"/"Гранитна вода")* и Страшното езеро. Беше направен оглед и взети размерите за реконструиране на двата заслона.


Проект “ЧИСТА РИЛА”

Партньори по проекта са АК „Планинец”, фондация „Образование и развитие”, хижа Мальовица, БТС, парк „Рила”, медийни партньори.
Национален парк “Рила” е защитен природен обект от втора категория по класификацията на Световния съюз за защита на природата (IUCN) и е включен в Списъка на ООН на националните паркове и еквивалентните на тях резервати. В него попадат следните резервата: “Парангалица”, “Централен Рилски резерват”, “Ибър” и “Скакавица”, „Риломанастирска гора”.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »