Home / Лични албуми / Владимир Владов / нови маршрути / тур Хиперкулоар, Севеверен Джендем, 02-04-2011г 31

снимки от изкачването на първия голям кулоар, разположен източно от Централния ръб Изключително лавиноопасен маршрут, от края на гората до излизането на купола при края на Централен ръб съществува постоянна лавинна опасност. Маршрутът преодолява четири или пет отвесни ледени прага, третият от които е най-сериозен. Поради положителните температури и вече побелелия и кух нестабилен лед бяхме принудени да заобикаляме ледовете по скалните прагове и улеи отстрани.