Home / Клубни прояви / Mak Kinley 1988 33

Клубна експедиция до най-високия връх на Северна Америка, Маккинли, 6193 м