AC Planinetz

Новини

Устав на Алпийски клуб Планинец

Изпратен от npetkov на 09.07.2005 15:49

Този устав е приет при пререгистрацията на алпийския клуб като сдружение с нестопанска цел в обществена полза по ЗЮЛНЦ на 19 февруари 2003 г., с изменения приети на ОС на 14.4.2006 г. и на 27.3.2019 г.


 

Още няма направени коментари.

Коментари се правят само от регистрирани посетители. Регистрирайте се или влезте.