AC Planinetz

News

Тематичен план на курса за начално обучение

Sent by npetkov on Sep 09, 2005 - 04:30 PM

Курсът е за начално обучение и се състои от теоретични и практически занимания. Теоретичните са в обем около 20 часа, а практическите занимания се провеждат целодневно на популярни катерачни обекти, подходящи за начално обучение, такива като Мальовица, Комините на Витоша, Лакатник в Искърското дефиле, Боженица, Белидие хан и Враца, които са близо до София, както и на изкуствена стена в София.

Курсистите ще получат най-необходимите познания за същността на катеренето и алпинизма и видовете му, за етиката, за техниката и тактиката на катерене както по добре екипирани обекти за спортно катерене, така и с осигуряване по традиционни (алпийски) обекти, при които катерещия се сам поставя точките за осигуряване. Ще бъдат усвоени възлите и боравенето с въже и катерачен инвентар, слизане по скали, импровизирани техники за спасяване на пострадал и др.

Тематичен план

No

Тема

Съдържание

Теория

Практика

1

Същност и видове катерене и алпийска дейност Характеристика на катеренето и алпинизма като спорт и дейност: боулдър, DWS, соло, сгради, изкуствени стени, спортно и състезателно катерене, традиционно катерене, ледено катерене и dry tooling, големи стени, височинен алпинизъм и експедиции, ски-алпинизъм. Приложни алпийски дейности.

 2

 

2

История на катеренето и алпинизма по света и в България Първоначално завладяване на планините по света и у нас. Изкачване на високите планини и осемхилядниците. Изкачване на големите стени. Развитие на боулдъринга, спортното катерене, традиционното катерене и високите категории.

3

 

3

Катерачни съоръжения и екипировката Екипировка: седалка, обувки (еспадрили), торбичка с магнезий, каска, раница и други. Съоръжения: основни и помощни въжета, скални клинове, клеми, френдове, карабинери, примки, протриващи устройства, стълбички. Съхранение. Стандарти.

3

 

4

Възли и обвързване Възли за обвързване: осмица, булин. Възли за фиксиране на въжето: осмица, стреме, водачески, спирачен, шкотов. Възли за свързване: двоен тъкачески,  лентов, вплетена осмица. Възли при рапел: водачески и осмица. Самозатягащи възли: прусек, френски. Възли за осигуряване: протриващ, сърце. Помощни възли: котвен, рифов, двоен рифов. Контролни възли.

2

6

5

Основи на осигуряването Същност на осигуряването. Падане и рискове. Закони действащи при осигуряването. Видове осигуряване: самоосигуряване, едновременно, масово, последователно. Осигуряване с различни видове средства: григри, осмица, различни пластини, карабинер, блок, през рамо, тяло и др. Слагане и махане на джаджи (клеми, френдове и др.). Забиване и изваждане на клинове.

4

12

6

Видове, катерачни обекти и скали. Форми на скалния релеф. Техники на катерене Видове катерачни обекти: естествени, изкуствени, ниски, високи и др. Видове скали - геология. Форми на скалния релеф и микрорелеф. Техники на катерене и преодоляване на различни скални форми (цепки, цепнатини, ръбове, плочи, винкели, надвеси, тавани и други). Видове захващания и стъпвания.

1

6

7

Организиране на установка, слизане с рапел, парапети Направа на установки. Рапел с протриващо съоръжение (осмица, пластина, карабинер, десандьор) и без съоръжение (дюлфер, тиролски). Направа и движение по парапет: хоризонтален, вертикален.

2

6

8

Катерене с горна осигуровка и боулдър Техники на осигуряване при боулдър. Осигуряване при предварително спуснато въже (top rope). Опасности при сваляне на установката и рапела.

1

6

9

Катерене в свръзка Катерене с долна осигуровка на маршрути от едно въже с организиране на рапел по маршрута. Катерене със смяна на водачеството по маршрути от няколко въжета. Избор на пътя. Избор на места за осигуряване. Избор на начин за осигуряване. Сигнализация с партньора в свръзката.

2

20

10

Опасности в планините и по скалите Обективни и субективни опасности. Опасности на и под скалите, каменопади, лавини, гръмотевични бури. Предпазване.

1

 

11

Долекарска помощ Видове травми, наранявания, измръзвания, изгаряния и др. Първа помощ.

3

2

12

Спасителни способи Самоизвличане. Единичен полиспаст. Транспортиране на пострадал.

2

6

13

Стилове на катерене, категории, етика, екология Видове "игри" при катеренето и техните правила. Стилове на катерене: RP, o­nsight и т.н. Етика в катеренето и алпинизма. Тиролската декларация. Оценка на трудността, категории и видове категоризации. Описание на маршрутите и гидовници. Екология.

2

 

14

Тренировка в катеренето Високо спортно майсторство. Принципи на тренировката, методи. А от тук накъде?

2

 
 

No comments posted yet.

Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.