AC Planinetz

News

Общо събрание

Sent by npetkov on Mar 09, 2006 - 06:25 PM

УС на АК "Планинец" свиква Общо събрание на 14 април 2006 г.

Събранието ще започне в 17 ч в София, бул. Евлоги Георгиев 38, пресклуб "България". Дневен ред:

1. Отчет за изминалия период.
2. Приемане на нови членове.
3. Избор на нов Управителен съвет.
4. Определяне размера на членския внос.
5. Промени в Устава на клуба.
6. Разни.

Поканват се всички членове на клуба да вземат участие.

 

No comments posted yet.

Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.