AC Planinetz

Новини

Премиера в Северен Джендем

Изпратен от slavei на 13.04.2011 09:03

Северен Джендем - тур Хипер Кулоар На 02 април 2011 г Николай Вълков, Владимир Владов и Милена Михайлова преминават 700 метрова смесена линия наречена Хипер кулоар. Тя е със скална категория 3- и ледена около 5-6 и излиза в горната част на тур Централен Ръб.  Маршрутът се намира в лявата част на стената, между туровете "Антонио Стойчев 2" и "Централен ръб".

Траверс под скалите
Тур Хиперкулоар 

Подход: От х.Плевен се слиза до паркинга и след пресичане на реката, непосредствено след къщичката на водохващането се продължава наляво и нагоре по дерето /пада се страничен приток на това което идва от улея между туровете “Благо” и “Водните дупки”. Върви се първоначално по добре оформена пътека и се достига до изчистено от лавините място, където се продължава нагоре по дерето до достигане характерния огромен скален масив на тур Малчика. За туровете наляво се продължава по стръмен лавиноопасен горски кулоар се достига до малка седловина, образувана между началото на първото скално стъпало на Централния ръб и характерното струпване на скални жандарми, обрасли с иглолистна растителност. За маршрутите разположени източно от Централния ръб: от мястото на началото на Централния ръб се продължава хоризонтално на изток, през лятото по слабо изразена пътечка. Слиза се леко по характерен дълъг скален праг /от тук насетне лавинната опасност става постоянна!/ до достига до първия тесен кулоар, от където започва маршрута. На 02-04-2011г. при отлични условия – до началото на Централния ръб – липса на сняг, и от там до тура – добре фирнован – подходът от паркинга до тура отне около 3 часа.
Траверс под скалите
Траверс под скалите 

Време за преминаване при отлични условия изкачването /с обхода на каскадите от лед/ отнема около 4-6часа, /нашето продължи 4 часа и половина/ Като се влезе в началния кулоар, след около дължина и половина от въжето се излиза наляво към малко ребро.
Траверс под скалите
Началният кулоар

Траверс под скалите
Реброто с изглед към иглата и ледените формации.

Под реброто отляво се намира малък водопад, висок около 7-8м. По реброто след около 60-70м се достига първата ледена формация, при която кулоарът се стеснява. След нея се върви право нагоре до достигане на голямата втора и трета ледени формации, които изглеждат сляти. При нестабилен лед, при основата на първа формация се завива на ляво / има избор от два кулоара/, по посока характерна остра игла.
Траверс под скалите
По левия кулоар около иглата

Единия от кулоарите излиза отляво на иглата, а другия - отдясно. След достигане на склона над иглата двата кулоара се съединават по посока големия и видим отдалеч V – образен водопад, находящ се в дясно от отвесната характерна плоча с реброто на тур А.Стойчев 2. Връщането към склона над втора и трета ледени формации става с много лавиноопасен десен траверс диагонално нагоре, до достигане на разлато ребро, завършващо в скалите отляво на последната четвърта ледена формация.
Траверс под скалите
Траверсът от V-образната формация към четвъртия водопад

Траверс под скалите
Скалният праг и четвъртата формация

Тя е висока около 20м, първите 7-8 от които са отвесни, а след това около 50-60градуса. При лошо състояние на леда се прави диагонален траверс по скалата отляво надясно, с трудност около 3- категория. Траверсът може да се осигурява през 3-4м с клеми или френдове.
Траверс под скалите
Траверсът отляво на четвърта формация

След 60м се прави площадка в лявата стена на кулоара и от там право нагоре по постепенно стесняващ се на места заледен кулоар се достига до края на скалите, на мястото където туровете Малчика и Централен ръб се съединяват при излизанията си.
Траверс под скалите
Финалните 200м, в дъното е гребенът на Централен ръб

Бележки:  

 

Още няма направени коментари.

Коментари се правят само от регистрирани посетители. Регистрирайте се или влезте.