AC Planinetz

News

Експедиция в Кавказ - Грузия 2007

От 27 юли до 13 август 2007 г. група млади алпинисти от клуба направиха успешни изкачвания на няколко върха в Кавказ, района на Безингийската стена и един от петхилядниците в тази планина - Казбек, 5047 м, по маршрута „Диретисимата” от югоизток. Това е кратък отчет на експедицията със снимки.


Отчет за дейността на АК „ПЛАНИНЕЦ” през 2007 г.

Настоящият отчет обхваща катерачните и алпийски дейности на клуба за периода януари – декември 2007 г.

Управителния съвет счита, че 2008 г. е една успешна година за клуба, в която той укрепна като състав, поставени и изпълнени цели и с подобрен имидж в алпийската общност в България.


Отчет за дейността на АК „ПЛАНИНЕЦ” през 2008 г.

Настоящият отчет обхваща катерачните и алпийски дейности на клуба за периода януари – декември 2008 г.

Управителния съвет счита, че 2008 г. е една успешна година за клуба, в която той укрепна като състав, поставени и изпълнени цели и с подобрен имидж в алпийската общност в България.


Еко семинар „Да запазим Рила планина чиста”

На 08-09 февруари 2008 г. на х. Мальовица се проведе първият еко семинар, по проекта „Чиста Рила”, на тема „Да запазим Рила планина чиста”. В него взеха участие 26 ученици от 4 училища в София.

Партньори по проекта „Чиста Рила” са АК „Планинец”, фондация „Образование и развитие”, хижа Мальовица, БТС, парк „Рила”, медийни партньори.


Коледен купон на АК "Планинец"

Здравейте на всички! Тази сряда (19.12.2007) от 20:00 часа ще се съберем в джаз-клуб “Сачмо” (София, бул. “Александър Стамболийски” 34) за весел пред коледен купон.


Почистване в района на БАК и Страшното езеро

На 18-ти и 19-ти август 2007 г. членове на АК "Планинец" проведоха първата екологична акция - част от стартиралия проект "Чиста Рила".

Обект на почистването бяха пътеките до и районите в и около заслоните БАК (или по-точно "Орловец"/"Гранитна вода")* и Страшното езеро. Беше направен оглед и взети размерите за реконструиране на двата заслона.


Проект “ЧИСТА РИЛА”

Партньори по проекта са АК „Планинец”, фондация „Образование и развитие”, хижа Мальовица, БТС, парк „Рила”, медийни партньори.
Национален парк “Рила” е защитен природен обект от втора категория по класификацията на Световния съюз за защита на природата (IUCN) и е включен в Списъка на ООН на националните паркове и еквивалентните на тях резервати. В него попадат следните резервата: “Парангалица”, “Централен Рилски резерват”, “Ибър” и “Скакавица”, „Риломанастирска гора”.


Клубна алпиниада на Мальовица 2007

От 14-ти до 16-ти септември 2007 г. на хижа Мальовица ще се проведе клубната алпиниада на АК “Планинец”. Поставете си я в графика още сега!


Зимна алпиниада на Мальовица

От 2 до 4 март 2007 г. в Рила с център хижа Мальовица ще се проведе държавния зимен алпийски сбор. Тази година организатор е АК "Планинец" съвместно с ФБАК.


Катерене в Хърватска

Кратка информация за лятното ни клубно мероприятие тази година в Хърватска, Истрия. За съжаление не успяхме да се организираме повече хора, така че заминахме една кола – аз, Мина, Лъчезар и Красин.

Истрия е най-западната област на република Хърватска (на разстояние около 1100 км от София). Тя граничи със Словения и на нейната територията се намират едни от най-живописните курорти на Хърватска - Пореч, Ровин, Пула и Медулин. Истрия е вторият по-големина катерачен обект в Хърватска, след Пъкленица.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »